Înregistrarea divorțului în rândul Populației Sistem de Informare — Ministerul Afacerilor Externe

Divorțurile pronunțate în spațiul UE după unul Martie sunt recunoscute ca atare în Finlanda, cu condiția ca acestea să fie însoțite de un certificat eliberat în conformitate cu dispozițiile UE. Notificarea certificatul poate fi trimis la Biroul Local de Registru sau luate de la o misiune de Finlanda. Dacă este necesar, documentul urmează să fie tradus în finlandeză, suedeză sau engleză Divorțurile pronunțate înainte de unul Martie și divorțuri care au fost acordate în afara UE trebuie să fie confirmate de către Helsinki Curtea de Apel