Succesiunii de legi

STUDIU de CAZ: Legislația ar trebui să abordeze discriminarea împotriva femeilor și fetelor a fost găsit în legile religioase și a se asigura că acestea pot moșteni în părți egale la bărbați. Irans sistemul juridic este bazat pe principiile Islamice, sau Jafari scoala de Shia Islam. Pe fața sa, furnizarea de discriminare împotriva femeilor, atribuindu-le cote mai mici decât bărbații. În cazul în care soția moare, soțul poate moșteni: ¼ din averea ei, unde ea are supraviețuitor, descendenții ½ dacă ea nu are nici un supraviețuitor, descendenții, și sută la sută din bunurile ei dacă nu există alți moștenitori. Când